2. NEDELJA MED LETOM ~ 17. januar 2021

Božja beseda: 1. berilo: 1 Sam 3,3 - 10.19; 2. berilo: 1 Kor 6,13–15.17 - 20; evangelij: Jn 1,35 - 42

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

3. NEDELJA MED LETOM ~ 24. januar 2021

Božja beseda: 1. berilo: Jon 3,1 – 5.10; 2. berilo: 1 Kor 7,29 – 31; evangelij: Mr 1,14 - 20

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

  Vsa aktualna priporočila ob COVID-u 19 zbrana na enem mestu iz strani Slovenske škofovske konference najdete TUKAJ.

Ostanite zdravi: na duši in telesu.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

(PO)KAZATI POT DO BOGA

Včasih se nam zdi, da je pot do Boga dolga, izredna, nenavadna ... A izkušnja prvih Jezusovih učencev potrjuje, da je preprosta, vsakdanja in pelje preko ljudi, prič. Ko se Janez Krstnik sreča z Jezusom ob krstu, ga prepozna in o njem pove svojim somišljenikom, učencem. Ko dva izmed njih preživita dan z Jezusom, spet eden pove naprej svojemu bratu Petru ... Ta pot spoznavanja Jezusa Kristusa deluje že dva tisoč let. Po ljudeh, ki so živeli z Jezusom in so o tem spregovorili ali so to zapisali, še danes vemo o njem, o njegovem učenju, delovanju, življenju –tudi o njegovem trpljenju, smrti in vstajenju od mrtvih. Od krsta dalje je vsak kristjan del te verige oznanjevalcev. Prejeli smo trojno nalogo ali službo: duhovniško, učiteljsko in vodstveno. Vsak od nas od krsta naprej opravlja duhovniško nalogo, pa naj se sliši še tako nenavadno. Duhovniško nalogo opravljamo, kadar molimo, sodelujemo pri bogoslužju (pri sv. maši), pa tudi, kadar Bogu darujemo svoje delo, skrbi, trpljenje ali pa dela ljubezni do bližnjih. Učiteljsko službo izvršujemo, kadar z besedami, zlasti pa z zgledom učimo in oznanjamo, kar je Jezus živel in učil. In končno, vodstveno nalogo opravljamo tako, da sebe in druge vodimo k Bogu. Najbolj tako, da se izogibamo grehu in se trudimo živeti po zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega. Po teh treh službah oz. nalogah, ki smo jih prejeli pri sv. krstu, smo podobni Janezu Krstniku in učencema, ki so po srečanju z Jezusom Kristusom tudi drugim spregovorili o njem in jih vodili k njemu. Veselimo se z učencema, da smo v svojem življenju spoznali in našli Mesija (Odrešenika) in delimo to veselje tudi s tistimi, ki se z njim še niso srečali ali pa so nanj že pozabili.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

YOUCAT – katekizem za mlade: Zakaj je Jezus največji vzornik na svetu?

Jezus Kristus je edinstven, ker nam ni pokazal le resničnega Božjega bistva, ampak tudi resnični ideal človeka. (KKC 358–359, 381 ) Jezus je bil več kot idealen človek. Celo na videz idealni ljudje so grešniki. Zato noben človek ne more biti merilo drugemu človeku. Jezus pa je bil brez greha. Kaj pomeni človečnost in kaj naredi človeka v najresničnejšem pomenu besede neskončno vrednega ljubezni, spoznamo šele v Jezusu Kristusu, ki »nam je postal enak v vsem, razen v grehu« (Heb 4,15). Jezus, Božji Sin, je resnični in pravi človek. Na njem spoznavamo, kakšnega človeka je hotel Bog.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Zahvaljen, Gospod, za povabilo, da moremo tako kot učenci ostati s teboj v tvoji hiši. Tudi nam praviš: Pridite in boste videli. Glejte Jagnje Božje, ponavljamo za Janezom in te prosimo odpuščanja za vse negostoljubje, ko si trkal na naša vrata, pa te nismo sprejeli. Zdaj smo združeni s teboj, ki odjemlješ grehe sveta in pozabljaš naše dolgove.

(B. Golob, Zahvala za Božji kruh)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

NEDELJA SVETEGA PISMA

Nedeljo Svetega pisma so razglasili naši škofje na pobudo biblicistov in jo obhajamo vsako leto na zadnjo nedeljo v januarju. Tako je vedno blizu spomina spreobrnjenja apostola Pavla in sklepa molitvenega tedna za edinost kristjanov. In vse se lepo dopolnjuje. Apostol Pavel je rasel ob Svetem pismu in ga s svojimi pismi soustvarjal. In ker imamo vsi kristjani isto Sveto pismo, tudi ista Pavlova pisma, nas to že povezuje med seboj, je prispevek k ekumenizmu, k delu za edinost kristjanov. Zato se Bogu zahvaljujemo za Sveto pismo. Ta nedelja je praznik vseh tistih, ki bogato ponujajo Božjo besedo: z razlago pri maši, na misijonih po župnijah in na duhovnih vajah, v verskem tisku in verskih oddajah. Je zahvala za mnoge prevode v naš domači jezik. Je spodbuda, da bi vzeli v roke priročnike o Svetem pismu, ki jih izdajajo različne založbe ali šli na romanje v svetopisemske kraje, da bi se pridružili svetopisemskim skupinam po župnijah ali pa Slovenskemu bibličnemu gibanju, ki izdaja biblično revijo Božja beseda danes, prireja srečanja, dopisni tečaj in predavanja o Svetem pismu. Nedelja Svetega pisma naj bo zahvala za Gospodov dar, da nam »razlaga pismo«, prav kakor je praznik Svetega Rešnjega Telesa zahvala za dar, da nam »lomi kruh«. Misel iz nove evharistične molitve pri mašah za različne potrebe nas postavi pred Emavs, pred učenca, ki sta prepoznala Jezusa po lomljenju kruha; pred učenca, ki sta se vprašala tudi v našem imenu: »Ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma?« Naj tudi nam pomaga: da ne bi ostajali brezbrižni, da bi tudi naše srce zagorelo, da bi prepoznavali Jezusa in globoko zajeli iz odprtih zakladov Svetega pisma! (Bogomir Trošt)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~