32. NEDELJA MED LETOM ~ 10. november 2019

Božja beseda: 1. berilo: 2 Mkb 7, 1 – 2.9 - 14; 2. berilo: 2 Tes 2, 16 – 3, 5; evangelij: Lk 20, 27 - 38

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

KAKO BO V NEBESIH?

Pri verouku se v tem času navadno pogovarjamo, da za kristjane 1. november ni »dan mrtvih,« ampak praznik vseh svetnikov. Otrokom skušamo razložiti, da kristjani vendarle verjamemo, da naši pokojni predniki niso povsem mrtvi, pač pa živijo pri Bogu oz. v nebesih, kot pravimo. Pa večkrat, malo iz radovednosti, malo pa iz nevere ali dvoma v posmrtno življenje, sledi plaz vprašanj: »Kako pa je v nebesih? Bomo tam lahko počeli, kar bomo hoteli? Bo tam tudi računalnik? ...« Otroci si predstavljajo obljubljeno večnost v nebesih kot izpolnitev vseh skritih želja. Podobno evangelij govori o radovednosti saducejev, kako bo v nebesih. Saduceji so bili skupina v judovstvu, ki ni verovala v angele in posmrtno življenje, z zapletenim vprašanjem so se hoteli malo ponorčevati iz vere v posmrtno življenje, ki jo je zagovarjalo judovstvo. Jezusu postavijo teoretično možnost, da se ena žena v življenju sedemkrat poroči, a nima otrok. Zanima jih, s kom od teh sedmih mož bo žena živela v večnosti. V judovstvu se je namreč moral brat poročiti z ženo svojega umrlega brata ter potomca imenovati po pokojnem bratu, da je tako nadaljeval njegov rod. Ker pa žena v tem primeru ni z nikomer imela otrok, ne bi nihče imel prednosti pred drugimi. Jezus ne odgovori, kdo bo v nebesih upravičen do te sedemkrat poročene žene, pač pa nakaže, da življenje po smrti ni zgolj izboljšana različica sedanjega življenja, zato ne moremo nanj gledati, kakor gledamo na naše sedanje življenje. Razliko med sedanjim in prihodnjim življenjem razloži na primeru zakonskega življenja, ki je temelj zemeljskega življenja. Človek se na tem svetu ženi oz. moži, v večnosti pa tega ne bo več. Tam tudi ne bo več smrti – torej konca, ker so tisti v večnosti enaki angelom in so Božji sinovi. Nemogoče je torej primerjati naše sedanje življenje s tistim, ki ga v veri pričakujemo. Vemo samo, da bo boljše, popolnejše. Pa res verjamemo in v veri pričakujemo življenje v večnosti? Ankete, narejene med kristjani, torej tistimi, ki verujemo v Boga, prikazujejo, da manj kot polovica veruje v posmrtno življenje. Torej je še bolj pereče vprašanje kot »Kako bo po smrti?«, vprašanje: »Ali sploh bo kaj po smrti?« Kaj pa ti praviš? Od odgovora zavisi marsikaj, tudi tvoj pogled na preteklost in sedanjost.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Zahvalna sveta maša za novo streho katedrale in ostala obnovitvena dela v tem letu

V soboto, 16.11.2019 ob 18.00, bomo v katedrali obhajali zahvalno sveto mašo za vsa obnovitvena dela naše katedrale, tako vas lepo vabim k bogoslužju, med nami bodo fantje iz Jožefovega hriba nad Celjem, ki bodo prepevali med sveto mašo in se nam po sveti maši predstavili z nekaj pesmimi. Lepo vabljeni da se Bogu in drug drugemu zahvalimo za vse plemenite darove.

 

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

BESEDA ŽIVEGA BOGA

Tedaj jim je govoril: »Vstal bo narod zoper narod in kraljestvo zoper kraljestvo; veliki potresi bodo in kužne bolezni in lakota po mnogih krajih; grozote bodo in velika znamenja na nebu. Pred vsem tem pa bodo stegnili roke po vas in vas preganjali, izdajali v shodnice in ječe ter vlačili zaradi mojega imena pred kralje in poglavarje. Zgodilo pa se vam bo to v pričevanje.   (Lk 20,10-13)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Posmehovali so se mu tudi vojaki, ki so pristopali in mu podajali kisa ter govorili: »Če si ti judovski kralj, se reši!« Bil je nad njim tudi napis, pisan z grškimi, latinskimi in hebrejskimi črkami: »To je judovski kralj.«     (Lk 23,36-38)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~