OBVESTILA od 17.1.2021 – 31.1.2021

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~

Nadaljevanje veroučnega leta

S ponedeljkom, 18.1.2021 nadaljujemo veroučno leto. Prvi razred pa prejemate navodila od gospe katehistinje. V tem tednu boste vsi razredi prejeli novo povabilo preko zoom aplikacije, da bi ne bilo odvečnih težav. Prijazen pozdrav in se vidimo.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Nedelja Božje besede 2021

V nedeljo, 24.1.2021 jo bomo obhajali in geslo letošnje Nedelje Božje besede pri nas je: »Tedaj so se jima odprle oči« (Lk 24,31a). Kako pomembno je odpirati oči za Gospodovo besedo spregovori tudi papež Frančišek v svojem posebnem pismu:

»Brez Gospoda, ki nas vanj uvaja, ni mogoče doumeti Svetega pisma, prav tako pa ostane brez Svetega pisma tudi poslanstvo Jezusa in njegove Cerkve v tem svetu nedoumljivo.« (Aperuit Illis 1)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Srečanje biblične skupine

V ponedeljek, 25.1.2021 ob 19.30 ste lepo povabljeni na srečanje biblične skupine, po večerni sveti maši ob 18.00, preko ZOOM aplikacije. Tema knjige je »odurna skopost« iz znane knjige (str. 105-117). Lepo vabljeni.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Teden molitvene osmine za edinost kristjanov: od 18. – 25. januarja 2021

Geslo letošnjega tedna edinosti je »Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu.« (Prim. Jn 15,5-9) Komisija za ekumenizem in medverski dialog je tudi letos pripravila knjižico z berili in nagovori za vseh osem dni (18.–25. januarja) in vabi vse, da bi v oteženih razmerah še pomnožili molitev za edinost. Misli so pomagale pripraviti sestre iz ekumenske redovne skupnosti Grandchamp v Švici. V besedilih so podelile z nami izkušnjo in modrost svojega kontemplativnega življenja in povedale, kateri so sadovi molitve za edinost: tesnejše občestvo z brati in sestrami v Kristusu in večja solidarnost z vsem stvarstvom. Lepo vabljeni k molitvi, še posebej v naši župniji, ki imamo kapelo posvečeno svetima bratoma Cirilu in Metodu, glasnikoma apostolske edinosti.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Srečanje ključarjev

V ponedeljek, 18.1.2021 po sveti maši ob 18.30, lepo vabim na srečanje vse ključarje naše župnije in se vam za to lepo zahvaljujem.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sedežnina 2021

Dragi župljani, znova je leto naokoli in tako bomo s 3. nedeljo med letom (24.1.) začeli s pobiranjem sedežnine. Iskreno se zahvaljujem za vaše darove sedežnine, ki so namenjeni vzdrževanju sedežev in podestov naše katedrale. Bog povrni.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Družinska pratika

Prejmete lahko tudi družinsko pratiko (6,50 EUR) za leto 2021. Hvala, ker s tem podpirate tudi Mohorjevo družbo in naše katoliške založbe.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.

                        ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju, bodi nam v pomoč zoper zlobnost in  zalezovanje hudobnega duha. Ukroti naj ga vsemogočni Bog, ponižno zato prosimo. 

In ti vodnik nebeške vojske, satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubo duš, z Božjo pomočjo v pekel pahni. Amen.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Zaradi večjega števila mašnih namenov je večkrat za isti termin naročenih in oznanjenih več mašnih namenov. Darovi za ostale namene so oddani na škofijo Celje in od tam duhovniku, ki nima svojih mašnih namenov in mašuje po oznanjenih namenih. Hvala za razumevanje.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Za interno uporabo izdala: Župnija Gornji Grad, Attemsov trg 1, Gornji Grad.

Tel.: 03/838-30-90, splet: zupnija-gornjigrad.si.

Odgovarja Ivan Šumljak, župnijski upravitelj, mob. 041/691-639