OBVESTILA od 25.9.2022 – 2.10.2022

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~

Prvi četrtek, prvi petek in prva sobota (6., 7. in 8.10.2022)

V četrtek, petek in soboto bo od 18.00 do 19.00 izpostavljeno Najsvetejše in molitev litanij, ob 19.00 pa bo sveta maša. Lepo vabljeni k češčenju Najsvetejšega, k molitvi za blagoslov, zdravje in srečo po naših družinah in v obeh župnijah.

V petek (7.10.2022) bom obiskal bolnike: dopoldan Gornji Grad, popoldan Bočna.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Molitev na čast blaženemu škofu Slomšku

Nebeški oče! Blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. 

To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Verouk:

V tem tednu nadaljujemo z rednim veroukom po dogovorjenem urniku.

Edina sprememba urnika je za 3. razred in sicer imajo veroučenci 3. razredov obeh župnij verouk po novem ob PONEDELJKIH ob 17.00 v Gornjem Gradu.

V Gornjem Gradu ima ta ponedeljek, 26.9. verouk skupina učencev 1. razreda.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Knjiga: Svetišče Sedež apostola Petra v Bočni

V župnišču Bočna je možno dobiti knjigo o svetišču apostola Petra v Bočni, ki jo je napisal g. Ivan Šelih. Lahko pa se obrnete tudi na gospo Mileno Krebs (031 296 010).

Knjige ni potrebno plačati, dobrodošel pa je prostovoljni dar.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Namenitev dela dohodnine župniji 

Obveščamo vas, da lahko vsi verniki, ki ste v delovnem razmerju, BREZPLAČNO namenite 1 % svoje dohodnine Katoliški cerkvi oz. njenim pravnim osebam in sestavnim delom.

Obrazec lahko vzamete zadaj na mizici z oznanili in ga podpišete ter pošljete na pristojni finančni urad oz. ga vrnete župniku osebno ali v poštni nabiralnik in ga bomo sami posredovali na FURS.

S svojim brezplačnim darom, ki je namenjen financiranju verske dejavnosti, boste verniki podprli: izvajanje bogoslužja, župnijske kateheze in verskega pouka, vzdrževanje duhovnikov, vzdrževanje stavb, sakralne kulturne dediščine, umetniških del in drugih materialnih stroškov župnij oz. redovnih skupnosti.

Iskren Bog povrni za vašo dobroto.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 Čiščenje in krašenje

Gornji Grad: za teden od 26.9. – 2.10. naprošam žene in dekleta iz ATTEMSOVEGA TRGA, za prihodnji teden od 3.10. – 9.10.2022 pa naprošam žene in dekleta iz NOVEGA NASELJA, da prevzamete to skrb.

Bočna: za teden od 26.9. – 2.10. naprošam Ano Vrtar, Sonjo Ugovšek in Minko Vrtar, da prevzamete skrb za čiščenje in krašenje župnijske cerkve, za prihodnji teden od 3.10. – 9.10.2022 pa naprošam Vikico Krajnc, Jožefo Veršnik in Sašo Poljanšek, da prevzamete skrb za čiščenje in krašenje svetišča. Iskrena hvala.

                        ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju, bodi nam v pomoč zoper zlobnost in  zalezovanje hudobnega duha. Ukroti naj ga vsemogočni Bog, ponižno zato prosimo. 

In ti vodnik nebeške vojske, satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubo duš, z Božjo pomočjo v pekel pahni. Amen.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Zaradi večjega števila mašnih namenov je večkrat za isti termin naročenih in oznanjenih več mašnih namenov. Darovi za ostale namene so oddani na škofijo Celje in od tam duhovniku, ki nima svojih mašnih namenov in mašuje po oznanjenih namenih. Hvala za razumevanje.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Za interno uporabo izdala: Župnija Gornji Grad, Attemsov trg 1, Gornji Grad.

Tel.: 03/838-30-90, splet: zupnija-gornjigrad.si.

Odgovarja Ivan Šumljak, župnijski upravitelj, mob. 041/691-639